Numery alarmowe

112 – jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy używany w sieci telefonów stacjonarnych w Unii Europejskiej, jak również w sieci GSM (telefonów komórkowych) na całym świecie. Został wprowadzony w 1991 i został uregulowany dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/22/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i praw użytkowników odnoszących się do sieci i usług łączności elektronicznej, w skrócie – dyrektywą o usłudze powszechnej.

Nieskuteczność oraz zaniedbania we wprowadzeniu tej dyrektywy stały się przyczyną procesów sądowych, które Komisja Europejska wystosowała przeciwko 14 państwom.

Wybranie numeru 112 nie wymaga odblokowania klawiatury telefonu komórkowego. Ponadto numer 112 można wybrać w telefonie bez karty SIM.

Numer 112 w Polsce

Docelowo wybranie numeru 112 z jakiegokolwiek telefonu spowoduje połączenie z centrum powiadamiania ratunkowego (CPR). Operator 112 może, w miarę potrzeby, przełączyć połączenie do jednostki Państwowej Straży PożarnejPolicji lub Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Numer 112 współdziała z systemem lokalizacji, a po pracach udoskonalenia systemu lokalizacji (platforma lokalizacyjno-informacyjna) w 2010 roku powstał system centrów powiadamiania ratunkowego.

Inne numery alarmowe

 Osobny artykuł: Numery alarmowe.

Zachowane zostały telefony alarmowe służb – 997, 998 i 999.

Inne numery do służb powołanych lokalnie do niesienia pomocy, pełniące funkcję numerów alarmowych: