Inne Służby

Straż Miejska w Tarnowie:

Kontakt

Zgłoszenia interwencji przez CAŁĄ DOBĘ prosimy dokonywać pod wsakazne niżej nr telefonu:

  • tel. 986
  • tel. 014 621 14 25

Kontakt z sekretariatem w godzinach 07.00 – 15.00 pod nr telefonu:

  • 014 622 35 51

Zgłoszenia interwencji drogą mailową należy wysyłać pod adres:

  • oficer@umt.tarnow.pl

Celem nadania faxu prosimy o wybranie poniższego nr telefonu:

  • tel. 014 621 55 28

Pozostałą korenspondencję mailową  wysyłać należy pod adres:

  • straz@umt.tarnow.pl

Wszelkie źródło i informacje zawarte są pod linkiem: http://strazmiejska.tarnow.pl/kontakt/