STRONA INTERNETOWA KOMENDY MIEJSKIEJ W TARNOWIE:

http://tarnow.policja.gov.pl/pl/policja-w-malopolsce

ul. Traugutta 433-101 Tarnów

Telefon: 14 62 82 900

Faks: 14 62 81 244

Źródło pochodzi ze strony Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Wszelkie informacje zawarte są na danym linku przekierywującym http://tarnow.policja.gov.pl